Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In de wet is geregeld op welke wijze ouders en leerkrachten inspraak en medezeggenschap hebben over de inrichting en de organisatie van het onderwijs op school. De directie en het schoolbestuur zijn verplicht voor een groot aantal zaken advies of instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad. Ook waar die verplichting er niet is, hechten we echter veel waarde aan de inbreng van ouders. U kunt de MR benaderen als u vragen of zorgen heeft over bepaalde zaken. De MR denkt mee over het schoolbeleid. Zij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. De MR onderhoudt contacten met de ouders onder andere via de Helioscoop, via Social Schools en door informatie op te hangen op het prikbord bij de hoofdingang. U kunt MR-leden in de school of op het plein aanspreken, maar u kunt ook een mail sturen naar mr@heliotroop.asg.nl.

Bij ons op school
Op onze school zitten vier leerkrachten en vier ouders in de MR. In de bijlage stellen zij zich aan u voor.
Oudergeleding:
- Dorien - moeder van Isabella (groep 8), Julia (groep 5)
- Sabrina - moeder van Amar (groep 1/2C), Safina (groep 5), Aryana (groep 6B) en Amina (groep 8) 
- Monique - moeder van Jamie Vlek, (groep 6B) en Romy Vlek (groep 4A)
- Lieneke - moeder van James (groep 3)
Personeelsgeleding:
- Kylie - leerkracht groep 5
- Jeannette - administratie
- Jaleesa - leerkracht groep 1/2C

Notulen vergaderingen