Inschrijven

Inschrijven op De Heliotroop

Op dit moment zijn de groepen 4, 7 en 8 vol.

Heeft u belangstelling voor onze school?
Dan nodigen wij u graag uit voor een oriënterend gesprek!
Inmiddels heeft onze school rond de 280 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. Wij streven naar groepen met maximaal 30 leerlingen.
We vinden het belangrijk om goed onderwijs te kunnen blijven geven aan de kinderen die bij ons op school zitten, daarom moeten we soms een wachtlijst starten, waarbij broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten altijd voorrang hebben.

Als u er over denkt om uw 4-jarige kind naar de Heliotroop te laten gaan, neemt u contact met ons op door een mail te sturen aan administratie@heliotroop.asg.nl. U vermeldt:

 • de naam van uw kind,
 • de geboortedatum,
 • namen van broertjes of zusjes op de Heliotroop,
 • telefoonnummer.

U wordt uitgenodigd voor een kort gesprek. Als dit gesprek geen bijzonderheden oplevert, krijgt u een aanmeldformulier mee.

Als uw kind van een andere school buiten Almere komt, is het belangrijk dat u de volgende gegevens doorgeeft:

 • de naam van uw kind,
 • de geboortedatum,
 • namen van broertjes of zusjes op de Heliotroop,
 • telefoonnummer,
 • de naam en het telefoon nummer van de huidige school,
 • in welke groep uw kind zit,
 • de naam van de leerkracht,
 • uw nieuwe adres in Almere. 

Nadat wij contact hebben gehad met de huidige school maken wij een afspraak met u en bespreken we de mogelijkheden tot plaatsing en inschrijving van uw kind(eren) op onze school.

 

Aanmelden van kinderen die van een basisschool komen in Almere:
De schoolbesturen in Almere willen verandering van school  gedurende  het schooljaar zoveel mogelijk beperken. Verandering van school betekent namelijk verlies van leertijd, vertrouwde schoolomgeving, vertrouwde volwassenen en vriendjes / vriendinnetjes. Voor de schoolorganisatie betekent het opnemen van leerlingen die zonder directe noodzaak tussentijds instromen extra werk, omdat een nieuwe leerling een goede inpassing in de bestaande groep vereist. Op deze regel gelden twee uitzonderingen:

 1. Verhuizing
 2. Een (onoplosbaar) conflict tussen school en ouders. Deze uitzondering geldt alleen als de partijen een aantoonbare inspanning hebben geleverd om hun probleem op te lossen. 

Mocht u een overstap voor uw kind overwegen, met ingang van het nieuwe schooljaar, dan dient u vóór 1 juni contact op te nemen met de Heliotroop door een mail te sturen naar administratie@heliotroop.asg.nl. Ook dan vermeldt u:

 • de naam van uw zoon/dochter, 
 • de geboortedatum,
 • de naam en het telefoon nummer van de huidige school,
 • in welke groep uw kind zit, 
 • de naam van de leerkracht,
 • uw adres en uw 06-nummer. 

We verwachten van u dat u in een gesprek met de directeur van de huidige school aangeeft dat u een andere school zoekt, daarna nemen wij contact op met deze school. Tot slot bespreken we de mogelijkheden tot plaatsing en inschrijving van uw kind(eren) op onze school.

Wij schrijven leerlingen in wanneer:

 • er nog een plek in de groep is (maximaal 30 leerlingen);
 • wij een mondelinge overdracht  van de huidige school hebben gekregen;
 • wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind;
 • er geen ernstige verstoring van de rust en orde dreigt;
 • wij over voldoende personeel beschikken;
 • wij beschikken over de middelen die specifiek voor uw kind noodzakelijk zijn;
 • het effect op het onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen positief is.

Heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO, dan verwijzen wij door naar een SBO of SO school. Wij houden rekening met de werkdruk van ons team. Wij nemen 6 weken de tijd om de plaatsingsmogelijkheden te onderzoeken, met een mogelijke uitloop van 4 weken. Wanneer de aanmelding volledig is en is goedgekeurd, dan krijgt u bericht dat uw kind is ingeschreven en wanneer uw kind mag starten.