Groepen

Groepen schooljaar 2018-2019

De kleutergroepen zijn heterogeen. Dit betekent dat de kinderen in de groepen 1 en 2 samen in één groep les krijgen. Verder werken wij zoveel mogelijk met enkele jaargroepen. We starten het schooljaar 2019-2020 met 280 leerlingen, verdeeld over 12 groepen.