Groepen

Homogene en heterogene groepen

De kleutergroepen zijn heterogeen. Dit betekent dat de kinderen in de groepen 1 en 2 samen in één groep les krijgen. Hierdoor wordt er maximaal van en met elkaar geleerd. Verder werken wij, indien mogelijk, zoveel mogelijk met homogene jaargroepen.