Samen

Samen

Samen ben je sterker dan wanneer je het alleen moet doen. Wij vinden een nauwe samenwerking tussen leerlingen, ouders en de school daarom erg belangrijk. Als ouders en school goed samenwerken komt dat de kinderen ten goede.

Ons gezamenlijke doel is: het allerbeste voor uw kind!

Die samenwerking wordt onder andere vormgegeven door minimaal 2 keer per jaar met alle ouders te spreken over de ontwikkelingen van de kinderen. In oktober hebben we gesprekken met ouders op aanvraag. In februari en juni zijn er verplichte rapportgesprekken. Meer hierover vindt u onder het kopje contactmomenten