Samen

Samen

Samen lukt het iedereen om meer voor elkaar te krijgen dan alleen. Wij vinden een nauwe samenwerking tussen leerlingen, ouders en de school erg belangrijk. Als ouders en school contact met elkaar hebben en samen werken gaat het met de leerlingen nog beter.

We hebben namelijk een gezamenlijk doel: het allerbeste voor uw kind!
Die samenwerking wordt o.a.vormgegeven door tenminste 2 keer per jaar met alle ouders te spreken over de ontwikkelingen van de kinderen. In oktober hebben we gesprekken met ouders op aanvraag. In februari en juni zijn er verplichte rapportgesprekken.