Ouderraad

Ouderraad

De OR heeft als taak activiteiten in de school te helpen organiseren. De OR is onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van het Sinterklaas- en Kerstfeest, en het beheer van de ouderbijdrage.
Buiten het Sinterklaas- en Kerstfeest worden ook andere activiteiten als excursies, sportdagen en aankleding van het schoolgebouw van de ouderbijdrage betaald.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en met ouders gecommuniceerd.

De OR komt regelmatig (ongeveer om de 6 weken) op een avond bij elkaar. Meestal zijn 2 teamleden hierbij aanwezig.

Als u meer wilt weten over de activiteiten van de OR kunt u contact opnemen met de voorzitter, Mariska van der Linden. Dit kan door haar persoonlijk aan te spreken of te mailen naar or@heliotroop.asg.nl