Ouderraad

Ouderraad

De OR heeft als taak activiteiten in de school te helpen organiseren. De OR is o.a. verantwoordelijk voor het organiseren van het Sinterklaas- en Kerstfeest, en het beheer van de ouderbijdrage. Deze en nog veel meer activiteiten zoals excursies, sportdagen en aankleding van het schoolgebouw worden uit de ouderbijdrage betaald. Voor het schooljaar 2019-2020 is de vrijwillige bijdrage vastgesteld op €25,- voor het eerste kind, €20,- voor het tweede kind en €15,- voor het derde kind. De OR komt regelmatig op de woensdagochtend bij elkaar en een paar keer per jaar vindt er
’s avonds een vergadering plaats, waar ook de directie bij aanwezig is.

Als u meer wilt weten over de activiteiten van de OR kunt u contact opnemen met de voorzitter, Bianca de Vries.
Dit kan door haar persoonlijk aan te spreken of te mailen naar or@heliotroop.asg.nl .