Ouderraad

Ouderraad

De OR heeft als taak activiteiten in de school te helpen organiseren. De OR is o.a. verantwoordelijk voor het organiseren van het Sinterklaas- en Kerstfeest, en het beheer van de ouderbijdrage. Deze en nog veel meer activiteiten zoals excursies, sportdagen en aankleding van het schoolgebouw worden uit de ouderbijdrage betaald.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige bijdrage nog niet vastgesteld. Binnenkort meer informatie hierover.

De OR komt regelmatig (ongeveer om de 6 weken) op een avond bij elkaar. Meestal zijn 2 teamleden hierbij aanwezig.

Als u meer wilt weten over de activiteiten van de OR kunt u contact opnemen met de voorzitter, Bianca de Vries.
Dit kan door haar persoonlijk aan te spreken of te mailen naar or@heliotroop.asg.nl