Lesmethodes

Lesmethodes

Wij werken met diverse lesmethodes. Een lesmethode is voor de leerkracht een belangrijk middel om de doelen te bereiken. De methode geeft namelijk een leerroute aan. Lesmethodes zijn aantrekkelijk vormgegeven en bieden een verscheidenheid aan instructie- en oefenvormen. Daarbij maakt de leerkracht gebruik van een digitaal schoolbord om de instructies te geven.

De leerlingen worden zo gegroepeerd dat leerlingen die dezelfde doelen kunnen bereiken samen les krijgen. Leeftijd, leerdoelen en inhouden zijn aan elkaar gekoppeld (leerstofjaarsysteem). De leerkrachten proberen in hun aanbod zoveel mogelijk te differentiëren. Ze houden rekening met de verschillen tussen leerlingen door verdiepingsstof aan te bieden, maar ook door verlengde instructies te geven. Differentiatie is gericht op het behalen van het periode doel voor zoveel mogelijk leerlingen.

Methodes die wij gebruiken:

Groep 1/2 Onderbouwd
Taal groep 4 t/m 8 Taalactief 4
Rekenen groep 3 t/m 8 Wereld in Getallen
Schrijven groep 3 t/m 8 Pennenstreken - blokschrift
Aanvankelijk lezen (groep 3) Veilig leren lezen met José Schraven
Voortgezet lezen groep 4 t/m 8 Lezen is top
Begrijpend lezen groep 4 t/m 8 Nieuwsbegrip
Spelling groep 4 t/m 8 Taalactief 4
Wereldoriëntatie groep 5 t/m 8 Naut, Meander en Brandaan
Studievaardigheden groep 5 t/m 8 Blits
Engels groep 7 en 8 Stepping Stones
Sociaal emotionele vaardigheden groep 1 t/m 8 Kanjertraining
Expressie / Cultuureducatie groep 1 t/m 8 Collage en KIDD
Verkeer Let's go

De kennis binnen het team wordt actueel gehouden door middel van scholing. Dat kan een training zijn voor een individueel teamlid, maar vaak zijn er ook teamtrainingen op de studiedagen. Zo zorgen we ervoor dat we op een professionele manier met ons vak omgaan.