Lesmethodes

Lesmethodes

Wij werken met methodes. De methode is voor de leerkracht een belangrijk middel om de doelen te bereiken. De methode geeft een leerroute. Lesmethodes zijn aantrekkelijk vormgegeven en bieden een verscheidenheid aan instructie- en oefenvormen. De leerkracht is gebaat bij hulpmiddelen om aan een hele klas instructie te geven. Wij doen dat met behulp van het digitale schoolbord. Differentiatie is gericht op het behalen van het periode doel voor zoveel mogelijk leerlingen. Differentiatie is: basisstof, extra stof, verdiepingsstof. Meer of minder instructie.  De leerlingen worden zo gegroepeerd dat leerlingen die dezelfde doelen kunnen bereiken samen les krijgen. Leeftijd, leerdoelen en inhouden zijn aan elkaar gekoppeld (leerstofjaarsysteem).

Methodes die wij gebruiken:

Groep 1-2 : Onderbouwd
Taal gr. 4 t/m 8: Taal Actief
Rekenen gr. 3 t/m 8: Wereld in Getallen
Schrijven gr. 3 t/m 8: Schrift
Aanvankelijk lezen (gr. 3): Veilig leren lezen met Jose Schraven
Voortgezet lezen (gr. 4 t/m 8): eigen methode uitgewerkt
Begrijpend lezen (gr. 4 t/m 8): Nieuwsbegrip
Spelling (gr. 4 t/m 8): Spelling in beeld + methodiek Jose Schraven
Wereldoriëntatie (gr. 5 t/m 8): Meander en Brandaan
Studievaardigheden  (gr.5 t/m 8): Blits
Engels (gr. 7 en 8): The Team
Sociaal emotionele vaardigheden (gr. 1 t/m 8): Kanjertraining
Expressie/ Cultuureducatie (gr 1 t/m 8): Collage en KIDD