Kanjertraining

De Kanjertraining

Wij werken op school met de Kanjertraining. Dit is een lesmethode voor sociaal-emotionele leren. De training wordt gegeven aan de hand van een verhaal en oefeningen waardoor, ook hier, een doorgaande lijn ontstaat van groep 1/2 tot groep 8. We spreken met alle kinderen van de school “dezelfde taal”. Alle kinderen weten wat er bedoeld wordt, want in alle groepen wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden:

 • Jezelf voorstellen en jezelf presenteren.
 • Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan.
 • Met gevoelens van jezelf en van de ander weten om te gaan.
 • JA kunnen zeggen als je iets prettig vindt, en NEE als je iets vervelend vindt.
 • Je mening vertellen (maar) niet altijd.
 • Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn.
 • Samenwerken.
 • Vrienden maken en vriendschappen onderhouden.
 • De kunst van vragen stellen en belangstelling tonen.
 • Kritiek durven/kunnen geven.
 • Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.
 • De kunst van antwoord geven/vertellen.
 • Zelfvertrouwen en zelfrespect ontwikkelen.
 • Leren stoppen met treiteren.
 • Uit de slachtofferrol stappen en het heft in eigen handen nemen.

 

In de kanjerlessen worden situaties geoefend, waarin kinderen handvatten worden gegeven om toe te passen. Leerkrachten ondersteunen de kinderen hierbij. Zij spreken kinderen aan op de “kanjermanier”, waardoor de afspraken worden toegepast in de dagelijkse praktijk.

Alle leerkrachten worden geschoold in de Kanjertraining. Ieder jaar worden ouders uitgenodigd om bij een kanjertraining aanwezig te zijn.