Kanjertraining

De Kanjertraining

Wij werken op school met de Kanjertraining. Dit is een sociaal-emotionele methode.
De Kanjertraining wordt gegeven aan de hand van een verhaal en oefeningen waardoor er een doorgaande lijn ontstaat van groep 1/2 tot groep 8.

Er wordt in de Kanjertraining aandacht besteed aan de volgende vaardigheden:

 • Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.
 • Iets aardigs zeggen, met een compliment weten om te gaan.
 • Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan.
 • Ja en nee kunnen zeggen. JA als je iets prettig vindt, en NEE als je iets vervelend vindt.
 • Je mening vertellen (maar) niet altijd.
 • Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn.
 • Samenwerken.
 • Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt.
 • De kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen.
 • Kritiek durven en kunnen geven.
 • Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.
 • De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander.
 • Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.
 • Leren stoppen met treiteren.
 • Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen.

De afspraken van de kanjer worden continu toegepast in de dagelijkse praktijk. In de kanjerlessen worden situaties geoefend, waarin kinderen handvatten worden gegeven om toe te passen. Leerkrachten ondersteunen de kinderen hierbij. Zij spreken kinderen aan op de “kanjermanier”.

Alle leerkrachten worden geschoold in de Kanjertraining. Ieder jaar worden ouders uitgenodigd om bij een kanjertraining aanwezig te zijn.