Onze school

Basisschool De Heliotroop

De Heliotroop is een openbare basisschool, maar ook een buurtschool en een Kanjerschool.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen gezien wordt en zich welkom voelt op school.
Wij gaan voor goed onderwijs waarbij er ook aandacht is voor het individuele kind.
Daarnaast besteden we extra aandacht aan kunst- en cultuuronderwijs.