Contactmomenten

Contactmomenten

Zoals eerder gezegd vinden wij het heel belangrijk om goed contact te hebben met ouders en verzorgers. Begin oktober zijn er de facultatieve oudergesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd op verzoek van de leerkracht of van u. Begin februari krijgt uw kind het eerste rapport mee. U wordt daarna uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht om de vorderingen van uw kind door te spreken. Hiervoor reserveren wij twee middagen en een avond. Aan het einde van het schooljaar geven wij een tweede rapport uit, en wordt u nogmaals uitgenodigd om de resultaten te bespreken.

Voor zaken die niet dringend besproken hoeven te worden, kunt u de leerkracht een bericht via Social Schools sturen en deze zal dit andersom ook doen. Voor andere zaken zal de leerkracht u bellen en eventueel een afspraak met u maken.