Zorg

Zorg voor kinderen

De groepsleerkracht draagt in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor de zorg. Wanneer kinderen uitvallen bij toetsen en observaties volgen wij vastgestelde procedures. De groepsleerkracht en de intern begeleider spelen hierbij een centrale rol. Sommige kinderen kunnen een apart programma krijgen dat, voor korte of langere tijd, afwijkt van het programma van de groep. Als een kind afwijkt van de gewone leerlijn (versnellen of vertragen) bespreken wij dat altijd met de ouders. Extra hulp wordt zoveel mogelijk door de groepsleerkracht gegeven.