Zorg

Zorg voor kinderen

De groepsleerkracht draagt in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor de zorg. Wanneer kinderen uitvallen bij toetsen en observaties volgen wij vastgestelde procedures. De groepsleerkracht en de intern begeleider spelen hierbij een centrale rol. Wij bespreken het altijd met de ouders als een kind afwijkt van de gewone leerlijn (versnellen of vertragen). De extra hulp wordt zoveel mogelijk door de groepsleerkracht gegeven. Kinderen kunnen ook een apart programma krijgen dat, voor korte of langere tijd, afwijkt van het programma van de groep.